loading

Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Taşdemir Makina Ltd.Şti Kalite Yönetim Sisteminin gereklerini yerine getiren ve bunu Uygulayan bir firmadır.
Firma Ankarada da bulunan Firmamız Teknik Altyapı Ve istihdam Kaynaklarını Güçlü Bir Şekilde hazırlamıştır
Tasşdemir Makina Ltd.Şti müşteri odaklı yönetim anlayışıyla, müşterilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamaya çalışmaktadır.
Kalite Yönetim Sistemi firmanın Toplam Kaliteye doğru atılan önemli bir adımını teşkil etmektedir. Firma dinamik olan sektör yapısının gereği olan 
hızlı değişimleri gerçekleştirmek amacıyla, kendini sürekli geliştirmek ve iyileştirme faaliyetlerini sürekli kılmayı hedeflemiştir.
Tüm Taşdemir Makina Ltd.Şti Yöneticileri ;
    Kendi bölümleriyle ilgili organizasyonel yapıların oluşturulmasından müşteriye verilen hizmetlerin kalitesinden,
    Kalite Sistem gereklerini iyi anlamaktan ve bunları kendi organizasyonlarında eksiksiz bir şekilde uygulanmasından,
    Kendi bölümünde çalışanlara kalite politikalarının anlatılmasından, iyice anlaşılmasından ve gereklerinin tümüyle uygulanmasının temininden,
    Çalışanların görevlerini tam olarak yapabilmeleri için gerekli eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve eğitim imkanlarını sağlamaktan,
    Kendi bölümlerindeki süreçleri tanımlamaktan, dokümante etmek ve bu süreçlerin işleyişlerini periyodik olarak gözden geçirmekten,
    Kaliteyi etkileyen unsurları gözden geçirmekten,
    Müşteriye verilen hizmetlerde oluşabilecek her türlü problemin tekrarlanmasını önleyecek düzeltici işlem takip sistemlerini kurmak ve sürekliliğini sağlamaktan
    Müşteriye verilen hizmetlerde oluşabilecek her türlü riskin gerçekleşmesini önleyecek önleyici işlem takip sistemlerini kurmak ve sürekliliğini sağlamaktan,
    Firma Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için kendi bölümlerine düşen görevleri belirlemek, planlamak ve uygulatmaktan,
    Kendisine bağlı süreçler boyunca güvenlik ve sağlık koşullarına uyulmasını sağlamaktan,
    Kalite kayıtlarının belirlenen sürelerde muhafazasını sağlamaktan, Müşteri beklentileri doğrultusunda hizmet vermekten sorumludurlar.
    Bayram TAŞDEMİR